hóa chất xét nghiệm sinh hóa chema
HÓA CHẤT SINH HÓA
 • MODEL: 
 • HSX: CHEMA – ITALIA
 • GIÁ: LIÊN HỆ

ĐẶC ĐIỂM

Hóa chất xét nghiệm sinh hóa của hãng CHEMA – Italia sử dụng cho các máy xét nghiệm tự động và bán tự động cho kết quả chính xác, độ ổn định cao

Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO

DANH MỤC SẢN PHẨM:

 •  ALBUMIN
 • ALKALINE PHOSPHATASE
 • ALT (SGPT) – UV
 • AMYLASE
 • AST (SGOT) – UV
 • BILIRUBIN – TOTAL
 • BILIRUBIN – DIRECT
 • UREA (BUN) – UV
 • CALCIUM
 • CHLORIDE
 • CHOLESTEROL
 • CK-MB – UV
 • CK-NAC FL
 • CREATININE – kinetic
 • GAMA – GT- Kinetic
 • GLUCOSE
 • HDL Cholesterol, PRECIPTANT
 • HDL Cholesterol, direct
 • LDH – Kinetic UV
 • PROTEIN TOTAL
 • Triglycerides
 • URIC ACID
 • CONTRO – N
 • CONTRO – P
 • AUTOCAL – H
 • IRON CRX
 • CRP – LATEX
 • ASO – LATEX
 • RF – LATEX
 • CRP – ĐỊNH LƯỢNG
 • ASO –  ĐỊNH LƯỢNG
HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA CHEMA