HÓA CHẤT MIỄN DỊCH
 • MODEL: 
 • HÃNG SẢN XUẤT: 
 • GIÁ: LIÊN HỆ
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Hóa chất xét nghiệm miễn dịch elisa, bán tự động, tự động, ký sinh trùng: 
 • TSH RP ELECSYS KIT
 • ELEC TSH CALSET
 • T3 RP ELECSYS KIT
 • T3 CS ELECSYS KIT
 • FT3 II RP ELEC KIT
 • FT3 II CS ELEC KIT
 • T4 GEN.2 ELECSYS,COBAS E
 • T4 CS GEN.2 ELEC
 • FT4 RP ELECSYS KIT
 • FT4 CS ELECSYS KIT
 • TG Gen.3
 • TG CALSET ELEC
 • PRECICTRL UNIVERSAL ELEC
 • Elec Anti-TPO Gen3
 • Elec Anti-TPO CalSet
 • Elec Anti-TG Gen4
 • Elec Anti-TG CalSet
 • ANTI-TSHR ELECSYS,COBAS E
 • ELECSYS CK-MBSTAT
 • ELECSYS CK-MB CALSETSTAT
 • MYO RP ELECSYS KIT
 • MYOGLOBIN CS ELECSYS,COBAS E
 • CK.MB RP GEN3 ELEC
 • CK.MB CS ELEC
 • PRECICONTROL CARDIAC G.4 ELE
 • Elecsys hs TnT (200 tests)
 • Elecsys hs TnT Calset
 • Elec PreciControl Troponin
 • PROBNP GEN.2 ELECSYS,COBAS E
 • PROBNP CS COBAS E
 • Elecsys hs TnT STAT
 • Elecsys hs TnT Calset STAT
 • Elec hGH
 • Elec hGH Calset
 • Elec HE4
 • Elec HE4 Calset
 • Elec HE4 PreciControl
 • Elec HSV-1 IgG
 • Elec HSV-2 IgG
 • Elec PreciControl HSV
 • Elec TG Confirmatory
 • Elec CMV IgG Avidity
 • Elec CMV IgG Avidity Control
 • DIGOXIN RP ELEC
 • DIGOXIN CS ELEC
 • ELEC DIGITOXIN
 • ELEC DIGITOXIN CALSE
 • AFP RP GEN1.1ELEC
 • AFP CS GEN2.1 ELEC
 • CA 15-3 II RP ELEC
 • CA 15-3 II CS ELEC
 • CA 19-9 RP ELEC
 • CA 19-9 CALSET
 • CA 125 II R RP ELEC
 • CA 125 II R CALSET
 • CA 72-4 RP ELEC
 • CA 72-4 CASET ELEC
 • CEA RP ELECSYS KIT
 • CEA CALSET GEN.2
 • CYFRA RP ELEC
 • CYFRA CALSET 2 ELEC
 • NSE RP ELECSYS KIT
 • NSE CS ELECSYS KIT
 • PSA RP GEN2.1 ELEC
 • PSA CS GEN2.1 ELEC
 • FREE PSA GEN.2
 • FREE PSA CS GEN.2
 • PRECICTR TUMOR MARKER ELEC
 •  ELEC B12 RP GEN.2
 • B12 CALSET ELEC
 • FERRI RP GEN2 ELEC
 • FERRITIN CALSET
 • ELECSYS FOLATE III
 • ELECSYS FOLATE III Calset
 • ANTI-HAV IGM ELEC
 • PRECTL ANTIHAV IGM ELEC
 • ANTI-HAV 2 ELEC
 • PRECICTRL ANTI-HAV
 • HBSAG CONFIRMATION ELEC
 • HBSAG 2 ELEC
 • PRECICTRL HBSAG 2 ELEC
 • HBsAg II quant
 • ANTI-HBS ELEC
 • PRECICTL ANTI-HBS ELEC
 • ANTI-HBC
 • PRECICTRL ANTI-HBC ELEC
 • ANTI-HBC IGM ELEC
 • PRECICTRL HBC IGM ELEC
 • HBEAG ELECSYS KIT
 • PRECICTRL HBEAG ELEC
 • ANTI-HBE ELEC
 • PRECICTL ANTI-HBE
 • ANTI HCV ELECSYS, COBAS E
 • PRECICONTROL ANTI HCV CE
 • HIV combi PT
 • Elecsys PreciControl®HIV
 • HIV Ag Confirmatory Test
 • ELECSYS HIV AG
 • ELECSYS TOXO IGM
 • PRECICTRL TOXO IGM ELEC
 • ELECSYS TOXO IGG
 • PRECICRTL TOXO IGG ELEC
 • RUBELLA IGM ELEC
 • PRECTL RUBELLA IGM ELEC
 • RUBELLA IGG ELEC
 • PRECTL RUBELLA IGG ELEC
 • Elecsys CMV IgM
 • Elecsys PreciControl CMV IgM
 • Elecsys CMV IgG
 • Elecsys PreciControl CMV IgG
 • Elecsys PC Multi, 6x2ml
 • LH RP ELECSYS KIT
 • LH CS GEN.2 ELECSYS,COBAS E
 • FSH ELECSYS,COBAS E
 • ELEC FSH CALSET II
 • Estradiol G2 cobas e 100 V3
 • ESTRADIOL II CALSET
 • PROGESTERONE 2ELEC
 • PROGESTERONE CS GEN.2 ELECSY
 • ELECSYS PROLACTIN GEN
 • PROLACTIN CALSET ELEC
 • Testosterone II
 • Testosterone II CS
 • HCG+BETA II RP ELEC
 • HCG+BETA II CS ELEC
 • CORTISOL RP ELEC
 • CORTISOL CALSET ELEC
 • DHEA-S ELEC
 • DHEAS CALSET ELEC
 • INSULIN CS ELEC
 • INSULIN RP ELEC
 • ELEC C-PEPTIDE RP
 • ELEC C-PEPTIDE CS
 • ELECSYS ACTH
 • ELECSYS ACTH CALS
 • SHBG ELECSYS,COBAS E
 • SHBG CS ELECSYS,COBAS E
 • N-MID OSTEOCALCIN ELEC
 • N-MID OSTEOCALCIN CS ELEC
 • B-CROSSLAPS ELEC
 • B-Cross Lapscalset Elec
 • PTH ELECSYS,COBAS E
 • PTH CALSET ELEC
 • Elec Vit D total
 • Elec Vit D total Calset
 • ELECSYS IGE GEN.2
 • ELEC IgE CALSET
 • ANTI CCP
 • ELECSYS PRECICONTROL ANTI-CC
 • ELECSYS S100 RP
 • ELECSYS S100 CS
 • free βhCG
 • free βhCG Calset
 • PAPP-A
 • PAPP-A Calset
 • PCT BRAHMS ELECSYS,COBAS E
 • Elecsys IL6
 • PreciControl IL-6
 • ELECSYS PIGF
 • ELECSYS PIGF Calset
 • ELECSYS sFlt-1
 •  ELECSYS sFlt-1 Calset
 • UNIVERSAL DILUENT ELEC
 • PROCELL M 2X2 L ELEC
 • CLEAN-CELL M 2X2 L ELEC
 • ELEC CLEAN-CELL
 • PROCELL ELEC 6X380
 • SYS WASH ELECSYS
 • ISE CLEANING SOL.
 • PROBE WASH M ELECSYS
 • PRECLEAN M
 • ASSAY TIP ELEC
 • ASSAY CUP ELEC 2010
 • ASSAY TIP/CUP E170
 • Measuring Cell with Ref. Elect. V7.0
 • Calset vials empty
 • Controlset vials empty
 • Calset vials empty
 • Controlset vials empty
 • ELEC AFP 200T
 • ELEC CEA 200T
 • ELEC PSA 200T
 • ELEC FERR RP 200T
 • PTH STAT Elecsys cobas e 100
 • PTH STAT CS Elecsys
 • PTH (1-84) cobas e 100
 • PTH (1-84) CS Elecsys
 • PreciControl Varia Elecsys
 • ELECSYS T-UP TAKE M
 • ELECSYS T-UP TAKE CALSET
 • HIV combi PT
 • Elec CMV IgG Avidity
 • Elec CMV IgG Avidity Control
 • Elecsys PreciControl®HIV
 • Anti-HCV G2 cobas e 200
 • Anti-HCV G2 cobas e 100
 • PRECI CONTROL THYROAB

 

HÓA CHẤT MIỄN DỊCH