HÓA CHẤT MIỄN DỊCH

HÓA CHẤT MIỄN DỊCH

HÓA CHẤT MIỄN DỊCH MODEL:  HÃNG SẢN XUẤT:  GIÁ: LIÊN HỆ MÔ TẢ SẢN PHẨM MÔ TẢ SẢN PHẨM Hóa chất xét nghiệm miễn dịch elisa, bán tự động, tự động, ký sinh trùng:  TSH RP ELECSYS KIT ELEC TSH

HÓA CHẤT ĐIỆN GIẢI

HÓA CHẤT ĐIỆN GIẢI

HÓA CHÁT ĐIỆN GIẢI MODEL:  HÃNG SẢN XUẤT: MEDICA – MỸ GIÁ: LIÊN HỆ MÔ TẢ SẢN PHẨM ĐẶC ĐIỂM ĐẠT TIỂU CHUẨN: CE, ISO Hóa chất điện giải đồ (ion đồ) sử dụng cho các máy điện giải đồ

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC MODEL:  HÃNG SẢN XUẤT: COMING GIÁ: LIÊN HỆ MÔ TẢ SẢN PHẨM ĐẶC ĐIỂM Hóa chất xét nghiệm huyết học sản xuất phù hợp cho các máy xét nghiệm huyết học: Abbot, Sysmex, Mindray,